Şirketler Neden Halka Arz Eder, Halka Arz Nedir?

Şirketler Neden Halka Arz Eder, Halka Arz Nedir?

Şirketlerin son yıllarda halka arz başvuruları, geçtiğimiz yıllara nazaran artarken, neden halka açılma gereksinimi duydukları ise merak konusu olabiliyor.

Öncelikle halka arz nedir? Şirkete ait payların, yani hisse senetlerinin çağrıda bulunarak yatırımcılarına satması olarak biliniyor.

Halka açılmak isteyen şirketler, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunup, onay alması halinde de, belirlenen halka arz takvimine göre, yatırımcılarına duyuruyla açıklanmış olan payların satışını gerçekleştirir.

Yatırımcılar, duyuru ile açıklanan bilgiler nezdinde banka ya da aracı kurumlar üzerinden diledikleri miktarda talepte bulunarak katılım gösterir. Ancak halka arz eden şirketlerin belirledikleri dağıtım yöntemine göre, her yatırımcı istediği miktarda hisse senedi sahibi olmayabilir.

Talep toplama sürecinin son bulmasıyla birlikte, Borsa İstanbul’dan arz edilen paylara ilişkin Borsa’da işlem göreceği tarih açıklanarak süreç son bulur. Halka arz edilen hisselerin işlem görmeye başlamasıyla birlikte, alım – satım tamamen herkese açık bir şekilde yapılabilir.

Şirketler Neden Halka Arz Eder?

Şirketlerin paylarını halka açık hale getirmesi için birden çok neden gösterilebilir. Bunların en başında ise, kaynak ihtiyaçlarını karşılamak ve ardından borç ihtiyaçlarını kapatmak olarak geliyor.

Aynı zamanda halka açılan şirketler, güvenilir bir piyasa üzerinden sermaye elde etme imkanı da sağlarken,  diğer bir finans kaynağı olan borçlanma yöntemine göre ise halka arz şirketin nakit akışını zorlayacak anapara ve faiz benzeri geri ödeme zorunlulukları olmayan bir kaynaktır.

Ancak her şirketin başvurusu SPK tarafından onaylanmayacağı gibi, sadece Anonim Şirketler bu başvurular için gerekliliği sağlayabilirse onay alması mümkün oluyor.

Özellikle son dönemlerde, şirketlerin SPK’ya yapmış oldukları halka arz başvuruları son 2 yılda rekor düzeyde ilerliyor. Halka arz takvimine her ay mutlaka yeni bir şirket dahil oluyor.

Döneme bağlı küresel etkenler de şirketleri bu duruma zorlarken, bazı şirketler ise elde edecekleri gelirleri tamamen yeni şirket alımları ya da fabrika kurulumları olarak değerlendirebiliyor.

Halka açılmak isteyen şirketlerin başvuruları, piyasa koşullarına göre farklılık gösterirken, bu süreç 3 ay içerisinde de tamamlanabiliyor, ya da 1 yılı aşabiliyor.

Leave Comment